Ochrana pred požiarmi

Poskytujeme komplexnú ochranu pred požiami vrátane služieb technika ochrany pred požiarmi a špecialistu požiarnej ochrany.

Kontaktujte nás

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zabezpečujeme komplexnú bezpčnosť a ochranu zdravia pri práci vrátane služieb autorizovaného bezpečnostného technika.

Kontaktujte nás

Pracovná zdravotná služba

Poskytujeme služby verejného zdravotníka.

Kontaktujte nás

Kontroly a revízie požiarnych zariadení

Služba zahŕňa kontrolu hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, údržbu požiarnych uzáverov a skúšky núdzového osvetlenia.

Kontaktujte nás
Kontroly a revízie technických a vyhradených technických zariadení

Kontroly a revízie technických a vyhradených technických zariadení

Odborné prehliadky elektroinštalácii, bleskozvodov, plynoinštalácii, regulátorov tlaku plynu a taktiež tlakové skúšky potrubí.

Kontaktujte nás

Predaj a montáž

Zabezpečujeme montáž hasiacich prístrojov, hydrantových systémov, inštaláciu prestupov a iné…

Kontaktujte nás